پشتیبانی فروش

پشتیبانی فروش (عاملین فروش و خدمات پس از فروش)

یکی از اهداف پایه‌گذاری این بخش، ایجاد حس اطمینان از پیگیری امور مرتبط با نمایندگان و تسریع در دریافت پاسخ مناسب در زمان‌های مورد لزوم می‌باشد. از دیگر وظایف این بخش می توان ازرسیدگی به امور مرتبط با گارانتی دستگاه‌ها نام برد که از سوی نمایندگان مطرح می‌گردد و انجام این موارد در اسرع وقت موجب ارتقاء رضایت مشتریان و عمل به شعار خدمات متمایز می‌گردد. به امید روزی که خدمات متمایز شرکت آسان خودرو بتواند فرهنگ خدمات پس از فروش را متحول و حسی نو از این مهم در مخاطبان خود ایجاد نماید.

آدرس ایمیل واحد پشتیبانی فروش:marketing@assankhodro.com

تلفن: ۴۸۶۴۱۰۱۰ – ۰۲۱  داخلی ۵۲۵۴