فروش ماشین آلات معدنی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط فروش ماشین آلات معدنی، با شماره تلفن ۰۲۱۴۸۶۴۱۰۱۰ و داخلی های  ۵۳۲۰ ، ۵۳۲۵ و ۵۲۶۶  تماس حاصل فرمایید.

مدلماشين آلات معدني
TR35A
TR60
TR100

dump2