تجهیزات ساختمانی

W-06

مدل دستگاه
جرثقيل برجي

پمپ بتن

آسانسور كارگاهي

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۸۶۴۱۰۱۰ و داخلی های ۵۲۴۵ ، ۵۲۴۶ و ۵۲۶۹ تماس  بگیرید.