تماس با دفتر مرکزی

MAP (3)آدرس :  تهران -کیلومتر ۹ جاده قدیم کرج ،خیابان شهید سامانی پور،کوچه البرز اول، ساختمان آسان خودرو

کدپستی : ۱۳۷۹۸۴۳۶۱۱

تلفن : ۴۸۶۴۱۰۱۰-۰۲۱

فاکس : ۴۸۶۴۱۰۱۱-۰۲۱ 

وب سایت :   www.asankhodro.com

پست الکترونیک : info@assankhodro.com 

ارسال ایمیل