۱۳۹۸ مرداد ۲۲

کسب جایگاه نخست خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده ماشین آلات توسط شرکت آسان خودرو برای دومین سال پیاپی در سال ۱۳۹۷

اخبار و رویدادها بدون دیدگاه

کسب جایگاه نخست خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده ماشین آلات توسط شرکت آسان خودرو برای دومین سال پیاپی در سال ۱۳۹۷

 

شرکت آسان خودرو برای دومین سال پیاپی در جایگاه نخست خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده ماشین آلات در بازرسی سال ۱۳۹۷ شرکت “بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI “ قرار گرفت.

 این برای اولین بار در تاریخ کشور است که خدمات پس از فروش یک شرکت نماینده ماشین آلات چینی بالاتر از دیگر نمایندگان ماشین آلات امریکایی ، اروپایی ، ژاپنی و کره ای قرارمیگیرد.

 

دیدگاهی وارد کنید